อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning Tools สู่รูปแบบ Active Learning

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากร  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning Tools สู่รูปแบบ Active Learning”
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนทางไกล ชั้น 2 อาคารเครื่องมือ 7 (F7)

วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งจะมานำเสนอเครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนการสอน Active Learning Tools และเทคนิค ต่าง ๆ เพื่อออกแบบวางแผน การเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดังลิงค์ 
------> https://goo.gl/3yNsbh <---------

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมต้องนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเอง รวมถึงอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ อาทิ Smart Phone iPad Tablet เป็นต้น 
การอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น!!!!


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง