มทส. : เปิดบ้านฟาร์มหาวิทยาลัย ปี’60 ชม ชิม ช้อปผลิตภัณฑ์การเกษตร

มทส. “เปิดบ้านฟาร์มหาวิทยาลัย ปี’ 60” ชม ชิม ช้อปผลิตภัณฑ์การเกษตร

เรียนรู้เทคโนโลยี “สมาร์ทฟาร์ม เกษตรครบวงจร” วันที่  3 – 5 ส.ค. 60 นี้

 

วันนี้ (3 ส.ค. 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านฟาร์ม 2560” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

          ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ถือเป็นหน่วยหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน วิจัย  และด้านวิสาหกิจ มาเป็นระยะเวลา 24 ปี นับแต่เริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี 2536 ปัจจุบัน ฟาร์ม ได้มีพัฒนาการองค์กรเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น การจัดงาน “เปิดบ้านฟาร์มมหาวิทยาลัย 2560” กำหนดจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560    ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช อาทิ อุโมงค์ไม้ผล บวบ น้ำเต้า  แปลงพืชผัก  แปลงข้าวโพด แปลงดอกไม้ แปลงไม้ประดับ นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โชว์พันธุ์แพะ พันธุ์บอร์ ชามี่ ซาแนน  โชว์พันธุ์โค โคลูกผสมวากิว พืชอาหารสัตว์ จัดแสดงรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต แบบจำลองการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm รวมถึงกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น วัวหัน หมูหัน ปลาเผา BBQ แพะ ไส้กรอกแพะ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่โคราช การออกร้านของชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ อาทิ การรีดนมวัว ป้อนนมแพะ ขี่ม้าชมสวน    สัมผัสกับความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติของอุโมงค์ต้นไม้บนถนนมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ยังได้จัดพื้นที่สำหรับปลูกทุ่งดอกดาวเรือง สีเหลืองอร่าม เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อผสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอีกด้วย

 

ต่อมาเวลาประมาณ 17.30 น. วันเดียวกัน ภายหลังจากประชุมมอบนโยบายกับหัวหน้าส่วนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการแทนอธิการบดี มทส. และทีมบริหารชุดใหม่ ได้เดินทางไปร่วมชมงาน ให้กำลังใจคณะทำงาน พร้อมร่วมพบปะพูดคุยคณะผู้บริหารที่ร่วมพิธีเปิดงานและรอให้การต้อนรับด้วย

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 สิงหาคม 2560


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง