ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60 Open Lab 2017@CSTE_SUT ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT)

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง