ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ Human Subject Protection Course

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course”

 

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่ http://ird.sut.ac.th/humansubject2017/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

อนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมครบตามเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 
คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทร. 044-224757

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง