ขอเชิญร่วมฟังเสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะ การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยและLink กับสังคมเมืองโคราช

เทคโนธานี ขอเชิญร่วมฟังเสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะ การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยและLink กับสังคมเมืองโคราช ผ่านมุมมองของนักธุรกิจและวงการสื่อโคราช แบบ Outside in

* แสกน QR Code ลงทะเบียนร่วมงาน และรายละเอียดกำหนดการ

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง