มทส. ดึงอดีตและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุมวิชาการสุรนารีเกมส์

มทส. ดึงอดีตและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุมวิชาการสุรนารีเกมส์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เชิญผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ” ในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำหลักการทางด้านการฝึกในรูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับนักกีฬาและการออกกำลังกาย รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน Taping ในการป้องกันหรือรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา และการออกกำลังกายในเบื้องต้นได้

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ ห้องอบรม 1 สถานกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การอภิิปราย “มวยไทยสู่กีฬามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโลก และโอลิมปิก” โดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ “ฟิตเนสในสถาบันอุดมศึกษา” โดยผู้แทนสถาบันการศึกษา อาทิ นายแพทย์ชนินทร์  ล่ำซำ  คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.เฉลิมพล  จินดาเรือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.นิกร  สีแล สถาบันการพลศึกษา ปิดท้ายด้วยการ Workshop “Boot Camp”

          ส่วนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นกิจกรรมการเสวนา “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ” โดยอดีตและนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง พ.ต. หญิง อุดมพร  พลศักดิ์ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย นางสาวอัจฉราพร  คงยศ นักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย นายจิระพงศ์  มีนาพระ นักกรีฑาทีมชาติไทยมาช่วยสร้างสีสันและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “บทบาททางการแพทย์กับการออกกำลังกายในสถาบันอุดมศึกษา”  โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการบรรยายและกิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง "เทคนิคการพันผ้าเทปแถบกาว (Taping)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ และคณะ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ อาจารย์พรรษา อมรมงคล สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา และ อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://smart.sut.ac.th/suranareegamesconference/ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ฟรี! รับจำนวนจำกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4422-4187-8 โทรสาร 0-4422-4185 เว็บไซต์การแข่งขัน http://suranareegames.sut.ac.th และ http://www.facebook.com/suranareegames

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง