ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม :งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 - วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" ภายใต้แนวคิด "เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์2 และอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๙ ตามรอยพ่อ ร.๙
- ถนนแห่งการเรียนรู้  : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารกาญจนาภิเษก สวนเกษตร 50 พรรษาฯ เทคโนโลยีไทยโบราณ ไทยศึกษานิทัศน์ฯ สวนพฤกษศาสตร์ และเมืองจราจรจำลอง
- งานเทศกาลว่าวนานาชาติ
- การประกวดแข่งขัน
- กิจกรรมสนุกสนาน : ลานศิลป์ ลานเพลิน ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล
 
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน
 
การประกวด “ร้องเพลงให้พ่อฟัง”
คุณสมบัติผู้สมัคร
เด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเดี่ยว (ขอสงวนสิทธิ์จานวนรับสมัคร 10 คน โดยดูจากวันที่สมัคร)
เกณฑ์การแข่งขัน
 เพลงที่ใช้ประกวดเลือก 1 เพลง จาก 3 เพลงดังต่อไปนี้
1. พระราชาในนิทาน (ทานองที่ใช้ : www.youtube.com/watch?v=6gvrB3_omC8&nohtml5)
2. ต้นไม้ของพ่อ (ทานองที่ใช้ : www.youtube.com/watch?v=Nd6YRZt9tAw&nohtml5)
3. ความฝันอันสูงสุด (Vertion เด็ก) (ทานองที่ใช้ : https://www.youtube.com/watch?v=UFG2Z6vCvic&nohtml5)
หากต้องการใช้ดนตรีที่เตรียมมาเอง กรุณาส่งไฟล์มาพร้อมใบสมัคร
ใบสมัคร http://www.sut.ac.th/2012/file/2017/01/sing.pdf
 
การประกวด “หนูน้อยฟันสวย”
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เด็กอายุ อายุ 3-8 ปีบริบูรณ์
- มีสุขภาพช่องปากและฟันดี
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
- เปิดรับสมัครในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. โดยสามารถกรอกใบสมัครและตรวจช่องปากได้ที่บริเวณซุ้มนิทรรศการสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาคารสุรพัฒน์1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รูปแบบการประกวด
- กรอกใบสมัครและตรวจช่องปาก (หน้างาน)
- การตอบคาถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้น
- การตรวจในช่องปาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. โทรศัพท์ 0-4422-3593
ใบสมัคร http://www.sut.ac.th/2012/file/2017/01/teeth.pdf
 
การประกวด “แข่งคลาน”
คุณสมบัติผู้สมัคร
เด็กอายุ 6 - 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สานักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. โทรศัพท์ 0-4422-3957 , 3958 เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์ หรือทาง E-Mail : yaowaman@sut.ac.th
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.sut.ac.th/2012/file/2017/01/crawl.pdf
ชิงเงินรางวัล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
 นัดผู้เข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ จุดลงทะเบียน ทางเข้าอาคารสุรพัฒน์ 2 เวลา 8.00 น.
 
ประกวดแข่งขัน “วาดภาพ”
คุณสมบัติผู้สมัคร
ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สานักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. โทรศัพท์ 0 4422 3957 หรือทาง E-Mail : yaowaman@sut.ac.th
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/2012/file/2017/01/draw.pdf
ชิงเงินรางวัล**
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
หมายเหตุ
 ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ในหลวง ในดวงใจ”
 นัดผู้เข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ จุดลงทะเบียน ณ ทางเข้าอาคารสุรพัฒน์ 2 เวลา 8.30 น.
 
การประกวด “แข่งครอบครัวสุขสันต์”
คุณสมบัติผู้สมัคร
เด็กอายุ 1-10 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/2012/file/2017/01/family.pdf
กิจกรรมที่เข้าร่วม (สามารถเข้าร่วมได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
 กิจกรรม เกมแต่งตัวคุณพ่อ เด็กอายุ 1–3 ปี (รับสมัคร 5 ครอบครัว)
 กิจกรรม เกมกินผักวิบาก เด็กอายุ 3 - 5 ปี (แข่งขันเดี่ยว)
หมายเหตุ : ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวม 3 คน กิจกรรมแต่งตัวคุณพ่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง