รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"-วันที่ 18-19 มกราคม 2560

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
* อบรมวันที่ 18-19 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
* ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
* สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น!!
* หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มกราคม 2560
* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : http://technopolis.sut.ac.th/index.php?page=News/newsShow&id=191
 
 

----------------------------------------------------------


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณสุภาวดี สารางคำ โทรศัพท์ 0-4422-4821 โทรสาร 0-4422-4814

E-mail: supavadee_s@sut.ac.th  


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง