ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม "ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา" และ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

สมัครเข้าร่วมอบรม ออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี!!!
หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 2559

 
----------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณสุภาวดี สารางคำ โทรศัพท์ 0-4422-4821 โทรสาร 0-4422-4814
E-mail: supavadee_s@sut.ac.th​

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง