อธิการบดี นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยลงนามถวายความอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้

ศาสตราจารย์  ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากรสำนักงบประมาณ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้... ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง