รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2

การรับสมัคร

- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (จำนวน 60 คน) และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (จำนวน 60 คน) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ (เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ในครั้งที่ 1 เพราะเป็นกิจกรรมเดียวกัน)

- สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/eZnOKjwHjMU19vrs2 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2559

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 
ที่ http://sutcamp.sut.ac.th และ https://www.facebook.com/CUSUT2016

- ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม โทรศัพท์มาที่ 044-224824 
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (หากไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- จัดกิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
โทรศัพท์ 044224824 โทรสาร 044224814

หรือ..https://www.facebook.com/CUSUT2016


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง