ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0"


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง