งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 จังหวัดนครราชสีมา/ โครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Festival ครั้งที่ 11/2559

ขอเชิญร่วมงาน
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 จังหวัดนครราชสีมา/
โครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Festival ครั้งที่ 11/2559
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ถึงการมีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 
โดยมีกิจกรรมมากมายให้แก่ผู้เข้าร่วม อาทิ การอบรมให้ความรู้ การบริการตรวจสุขภาพ การประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาพ การประกวดภาพถ่าย การประกวดวาดภาพ
การประกวดวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัย การประกวด Safety talent การประกวดสิ่งประดิษฐ์ปลูกสร้างบนพื้นฐานความปลอดภัย เป็นต้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/Labour-Korat-2016-SUT-Healthy-Festival-11-297574863926640/
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง