มทส. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองพลวงใหญ่ ด้วยยอดทำบุญสมทบ 333,999 บาท

วันนี้ (29 ตุลาคม 2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ณ วัดหนองพลวงใหญ่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  อาจารย์ ดร. วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ  ผู้อำนวยการเทคโนธานีและนายกสโมสiเทคโนโลยีสุรนารี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และชาวบ้านใกล้เคียงร่วมทำบุญกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 333,999 บาท จึงขออนุโมทนนาบุญมายังชาว มทส. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญสมทบในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
 
 
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง