วันสิ่งแวดล้อมโลก’ 61 มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติก ในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัย “SUT Say No Plastic”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 “Academic Bicycle Challenge & SUT Say No Plastic” ประกาศ 6 มาตรการ ลดการใช้พลาสติกในพื้นที่ มทส. 100 เปอร์เซนต์ พร้อมนำนักศึกษาและบุคลากรปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปล่อยแกะกินหญ้าทดแทนเครื่องตัดหญ้า รวมทั้งปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางจักรยานใหม่เพื่อการสัญจรจากหอพักสู่อาคารเรียนรวม และปั่นจักรยานสะสมระยะทาง “Academic Bicycle Challenge” ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกตลอดเดือนมิถุนายนนี้

อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า “ผลจากการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 10 ร้าน จากการเก็บสถิติโดยส่วนอาคารสถานที่ มทส. พบว่าสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 168,483 ใบต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 94 ดังนั้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 นี้ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงขยายผล โดยประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ “SUT Say No Plastic” ดำเนินการ 6 มาตรการ ร่วมกับร้านค้าผู้ประกอบภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้นของร้อน 2) งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) 3) งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง 4) งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษ 5) ลดการใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้ม หากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน และ 6) ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อได้ร้อยละ 100 (6,000 ใบ/วัน) รวมถึงลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทอื่น ๆ ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดขยะ ตลอดจนตอบสนองยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมุ่งปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของชาว มทส. อย่างยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ นักศึกษาและบุคลากร มทส. กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม มีพิธีมอบป้าย “SUT Say No Plastic” ให้แก่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอาหาร และร้านการแฟภายในมหาวิทยาลัย พิธีมอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงานสูงสุด 3 อาคาร ได้แก่ อาคารบรรณสาร อาคารเรียนรวม และอาคารบริหาร ตามลำดับ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปีบทอง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีการปล่อยแกะกินหญ้าทดแทนเครื่องตัดหญ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน การปั่นจักรยานกว่า 300 คัน สำรวจเส้นทางสายใหม่จากหอพักถึงอาคารเรียนรวม ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาใช้จักรยานในการสัญจร ลดมลภาวะ รวมทั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก 16 สถาบัน สะสมระยะทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดมลภาวะของโลก ตามโครงการ Worldwide Cycling Contest “Academic Bicycle Challenge” ผ่านแอพพลิเคชั่น ตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง