การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

วันนี้ (4 มิ.ย. 2561) รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น15 ทีม
โดยผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล ผลงานของ รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 3 รางวัลได้แก่ 
- Surasole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า ผลงานของ ผศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
- Smart Mattress ผลงานของ ผศ. ดร.วิภาวี หัตถกรรม
- เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ :ผลงานของ ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา
โดยในปีนี้ไม่มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง