ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา  ธัญญะกิจไพศาล 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง