เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ อาคารบริหาร

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารว่าง
ณ อาคารบริหาร
 
ซื้อเอกสารการรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มิ.ย. 65 ในเวลา 09.00-15.30 น.
ใช้สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการซื้อซองเท่านั้น
(โดยสามารถให้ผู้แทนนำเอกสารมาติดต่อซื้อซองได้)


 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3mER587

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง