แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือนำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)  และทรงพระราชทานพระราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยขอพระราชทานนั้น 
 
 
     บัดนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 
ส่วนประชาสัมพันธ์
29 พ.ย. 64

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง