ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้รักษาการแทนรองสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ทนพ.ดร. กระจ่าง ตลับนิล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง