มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
- อาจารย์ ดร. ธวัชพงษ์ พิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 
 
- อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง