มาตรการด้านสถานที่และมาตรการด้านหอพักนักศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการด้านสถานที่และมาตรการด้านหอพักนักศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

instagram takipçi satın alma

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง