มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย ในการจากไปของ
 
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี พ.ศ. 2535 - 2552) 
• ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี พ.ศ. 2542 - 2550) 
• กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี พ.ศ. 2536 - 2540)
• กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี พ.ศ. 2536 - 2546)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง