สำรวจความเดือดร้อนของนักศึกษา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้น

เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการเรียนของนักศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และไม่ได้นิ่งนอนใจในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาและครอบครัว พร้อมนี้ได้กำชับและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งสำรวจความเดือดร้อนของนักศึกษา และแจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป
 
มหาวิทยาลัยขอแสดงความรัก ความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาและครอบครัวในพื้นที่ประสบอุทกภัย ขอให้ฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยดี
 
รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
-----------
 
แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

http://bit.ly/3EZaecL

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง