แถลงการณ์ EOC พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

เรื่อง พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

————————————————————–

      ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) พบพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค ตามมาตรการของ ศบค. รายละเอียด ดังนี้

         

          พนักงานชาย อายุ 40 ปี ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารวิชาการ 1 เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อ COVID-19   อาศัยอยู่บ้านพักส่วนตัว ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 1 -10 กันยายน 2564  ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย​ที่อาคารวิชาการ​ 1​ ระหว่าง​เวลา​ 19.00-07.00 น.​

วันที่     11 กันยายน 2564  เริ่มมีอาการไข้

วันที่     12 กันยายน 2564  เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิก ARI รพ. มทส.

วันที่     13 กันยายน 2564  ทราบผลตรวจติดเชื้อ COVID-19  เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. มทส.  

 

ทั้งนี้ จักได้ดำเนินการประสานการทำความสะอาดพื้นที่ทำการ และเฝ้าระวังสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมต่อไป

 

     ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 13  กันยายน พ.ศ. 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง