แถลงการณ์ EOC พนักงานจ้างเหมาบริการ หน่วยประสานงาน มทส. กทม. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
เรื่อง พนักงานจ้างเหมาบริการ หน่วยประสานงาน มทส. กทม. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้รับรายงานจากส่วนทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค ตามมาตรการของ ศบค. รายละเอียด ดังนี้

พนักงานหญิง อายุ 30 ปี ปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานหน่วยประสานงาน มทส. และห้องชุดพักอาศัย อาคารพญาไท พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผลการสอบสวนโรคยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อที่แน่ชัด อาศัยอยู่บ้านพักส่วนตัว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ก.ย.64 มีอาการไข้ ไอ และเริ่มไม่รับรส จึงทำการตรวจ ATK แสดงผลติดเชื้อ COVID-19 ได้ปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์วินิจฉัยว่า ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อมีความประสงค์จะเดินทางไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิม จ.บุรีรัมย์ โดยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทั้งนี้ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย ได้คัดกรองตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ให้ทำการกักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 7 วัน เพื่อรอตรวจคัดกรองอีกครั้งด้วย RT-PCR พร้อมนี้ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ทำการเรียบร้อยแล้ว และหน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพมหานคร ยังคงเปิดทำการตามเวลาปกติ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง