มทส. ประกาศจัดสอบแบบออนไลน์รับมือ COVID-19

มทส. ประกาศจัดสอบแบบออนไลน์รับมือ COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของไทยในขณะนี้

เพื่อให้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ เป็นไปอย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจะให้การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นแบบออนไลน์ และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดช่องทาง การจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ ได้ที่ http://reg5.sut.ac.th/registrar/examdata/searchexamcourse.asp

การดูแลตัวเอง = วัคซีนที่ดีที่สุด
ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
#เราจะฝ่าวิกฤติCOVID19ไปด้วยกัน


 

SUT moves all the midterm examinations online due to COVID-19
As of January 8th, 2021 at 4pm
 
It is worrying that the new spread of COVID-19 is highly contagious and the number of positive cases keeps rising nationwide. 
 
To strengthen our monitoring and preventive measures and to maintain our teaching and learning as normal and smooth as possible,
SUT therefore willl move all the midterm examinations of Trimester 2/2020 ONLINE. More information on this new arrangement will be announced in due course. 
 
Our students can find more information on teaching and learning arrangements for your lectures and lab courses at http://reg5.sut.ac.th/registrar/examdata/searchexamcourse.asp.
 
Remember! SUT Community 
Taking care of yourself is the best COVID-19 vaccine! 
Taking care of yourself = Taking care of others 

 

#Together we will get through COVID-19

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง