มทส. ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามข้อมูลที่พักอาศัย ณ ปัจจุบัน ตามความเป็นจริง

มทส. ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามที่อยู่ปัจจุบัน
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของไทยในขณะนี้
 
เพื่อให้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของมหาวิทยาลัย   รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ เป็นไปอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอความร่วมมือนักศึกษา โปรดตอบแบบสอบถามข้อมูลที่พักอาศัยของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน ตามความเป็นจริง ได้ที่ https://netcovid.sut.ac.th/checkin/
ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 23.55 น.
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน
 
การดูแลตัวเอง = วัคซีนที่ดีที่สุด
ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
 
--------------------------------------------------
 
 
 
SUT asks for your cooperation to answer survey on current location 
 
It is worrying that the new spread of COVID-19 is highly contagious and the number of positive cases keeps rising nationwide. 
 
To strengthen our monitoring and preventive measures and to maintain our teaching and learning as normal and smooth as possible, SUT would like to ask our students for cooperation to answer the survey on your current location/address. 
 
You can find the survey at  https://netcovid.sut.ac.th/checkin/
From January 6th, 1pm to January 8th, 11.55pm. 
 
SUT thanks all of you for your attention and cooperation.
 
Remember! SUT Community 
Taking care of yourself is the best COVID-19 vaccine! 
 
Taking care of yourself = Taking care of others 
 
#Together we will get through COVID-19

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง