มทส. ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 11 – 31 ม.ค. 64 รับมือ COVID-19

มทส. ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 11 – 31 ม.ค. 64 รับมือ COVID-19

    4 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กำลังมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งการระบาดเข้ามาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งทำการของมหาวิทยาลัย และกระจายทั่วทุกภูมิภาค  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึงการตัดสินใจดำเนินการที่สอดรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วย จึงตัดสินใจประกาศจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

    ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค และการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบออนไลน์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้จํากัดจำนวนที่นั่งในชั้นเรียนตามขนาดห้องเรียนที่กำหนด ให้นั่งเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษาที่ได้เดินทางไปยัง พื้นที่ควบคุมสูงสุดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ให้กักตัวในที่พักและเรียนในรูปแบบออนไลน์ เท่านั้นในระยะเวลา 14 วัน

   เปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบกลางภาค และการสอบประจำภาค ดังนี้ การสอบกลางภาคจากเดิมวันพุธที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เป็น วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

   การสอบประจำภาค จากเดิมวันจันทร์ที่ 15 – วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เป็น วันจันทร์ที่ 22 -วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์, วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. และ วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2554

   เลื่อนกําหนดการถอนรายวิชา จากเดิมวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

“มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และมีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงข้อจำกัดและผลกระทบเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตินี้ ดังนั้นประกาศดังกล่าว ออกมาเพื่อเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อที่เราจะร่วมฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

------------------------ส่วนประชาสัมพันธ์
4 มกราคม 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง