ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิกประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแห่งราชบัณฑิตยสภา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิทยาศาสตร์

จากสำนักวิทยาศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสภา

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง