แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง