ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563

 

- นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง