ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ภญ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ภญ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง