ขอให้บุคลากรทุกคน แสดงหน้าจอสรุปผลการตอบแบบประเมินประจำวัน ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ทำการ

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ให้บุคลากรต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย และเพื่อคำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของส่วนรวม ขอให้บุคลากรทุกคน แสดงหน้าจอสรุปผลการตอบแบบประเมินประจำวัน ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ทำการด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

 

    Referring to the university’s announcement on requiring its staff members to complete the screening survey before 10.00am daily including weekend and public holidays at https://netcovid.sut.ac.th/, starting from May 25th, 2020, for the interest of public health and safety, all staff members are also required to present the daily self-report summary at the screening point prior to entering the building, starting from June 8th, 2020.
#Together we will get through COVID-19.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง