เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน (ร้านข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ย่าง ข้าวมันไก่ทอด ข้าวหน้าเป็ด) ณ โรงอาหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง