กำหนดการรายงานตัว นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัย ในการเดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัย เพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุญาตให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย เดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะกลับเข้ามาผ่านการทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2563 ทาง https://netcovid.sut.ac.th/


ประกาศรายชื่อลำดับการเข้ารายงานตัว วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ทาง Facebook Fanpage มทส.: https://www.facebook.com/sutnews/

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ผ่านการทำแบบ Screening เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัย เข้ารายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดังนี้
- เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและผู้ช่วยวิจัย
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาวไทย


ในขณะที่เข้ารายงานตัว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารายงานตัว อย่างเคร่งครัด
กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 0-4422-3195 หรือ 0-4422-3137 ในวันเวลาทำการ
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

 

 

Following the announcement to allow graduate students and research assistants to come back to SUT for lab work and research activities from June 1st, 2020 onwards by requiring them to complete the COVID-19 Screening Survey during May 20th-21st, 2020 on xxx before their return, the list of those who are allowed to come back will be announced on May 29th, 2020 at 9.00am on SUT Facebook page: https://www.facebook.com/sutnews/

On June 1st, 2020, those who have been contacted by SUT to come back to campus are required to report themselves at Chalermprakiet Building (King Rama 9’s 80th Birthday Anniversary Building), following the schedule below:

1. From 10.00am: International graduate students and research assistants
2. From 1.00pm: Thai graduate students and research assistants

SUT would like to request these returnees to follow the safety instructions before and during the self report strictly. For more information or questions, please contact 0-4422-3195 or 0-4422-3137 during office hours.

Together we will get through COVID-19!

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง