กำหนดให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
กำหนดให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยยังคงภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสมตามประกาศฯ มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
 
ทั้งนี้ ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน กำหนดมาตรการคัดกรองให้บุคลากรทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง
ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ทาง http://netcovid.sut.ac.th/
 
เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วท่านจะได้รับแนวปฏิบัติในการกลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป
 
#เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน
 
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง  ให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=164
 
 
--------------------------------
 
 
 

Suranaree University of Technology (SUT) will allow all its staff to resume working on campus from Monday, May 25th onwards. However, all classroom-based teaching and learning are still online as previously announced.

SUT staff is required to complete the COVID-19 Screening Survey from 12pm on Friday, May 22nd until Sunday 24th, 2020 before 3pm on http://netcovid.sut.ac.th/

Safety guideline for your return will be issued to you after the survey.

Together we will get through COVID-19.

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง