ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง