ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 16 มี.ค. 63 / The starting date of the term will be postponed to March 16, 2020.

ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 16 มี.ค. 63 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้หยุดพักเป็นเวลา 14 วัน สำหรับกำหนดการลงทะเบียนเรียนให้ยึดตามวันเวลาเดิม
ประกาศโดย ศูนย์บริการการศึกษา

ANNOUNCEMENT

The starting date of the term will be postponed to March 16, 2020. This is to allow staff and students returning from abroad to rest for a period of 14 days. The course registration dates remain the same.

Center for Educational Services


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง