ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง