ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง