ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบประเมินการสอนอาจารย์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระบบประเมินการสอนอาจารย์ ในระบบ Online  ทาง https://forms.gle/b8w479bxvHiPNDpc6 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง