ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง