ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภฤศมน วิสัยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับชำนาญการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง