กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดทำการ

 

ประกาศ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดทำการ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง