รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า ณ ครัวท่านท้าว จำนวน 3 ร้าน

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า ณ ครัวท่านท้าว จำนวน 3 ร้าน

1. ร้านให้บริการจำหน่ายผลไม้สด
2. ร้านให้บริการจำหน่ายก๋วเตี๋ยวไก่ตุ๋น
3. ร้านให้บริการจำหน่ายอาหารเจ/มังสวิรัติ

ผู้สนใจ ซื้อเอกสารการรับสมัครคัดเลือกในราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่ ส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มทส.

กำหนดยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ส่วนบริหารสินทรัพย์ อาคารบริหาร มทส.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044224946 (ในเวลาทำการ)

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง