ขอเชิญประชาคม มทส. และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญประชาคม มทส. และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่มีกำหนดจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ และ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยจัดรถบริการรับ-ส่ง ณ ลานศิลปวัฒนธรรม เวลา 14.00 น.

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่คุณธิดารัตน์ กาวิลมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3112

การแต่งกาย: 
- ข้าราชการ ชุดเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา ชุดจิตอาสา
- ประชาชนทั่วไป / นักศึกษา สวมเสื้อสีเหลือง

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง