เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง