ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 มาตรฐานทางวิชาการ)

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 มาตรฐานทางวิชาการ)***

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ให้ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ http://surawiwats.sut.ac.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 -21 ก.พ. 2562

ประกาศรายชื่อ >> https://goo.gl/gixk2D

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททุนการศึกษา จะประกาศภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง