กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง